Regulamin sklepu internetowego DoDrukuj.pl z 01.12.2023r.

I. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.dodrukuj.pl, zwanego dalej Sklepem.

1.2. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego jest firma OL-PAP Tomasz Szydłowski z siedzibą w Olsztynie przy alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 73, o numerze NIP: 739-253-60-05, REGON: 510740452, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej przez Urząd Miasta Olsztyn, zwana dalej Sprzedawcą.

1.3. Informacje o produktach podane na stronie internetowej Sprzedawcy, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu
art. 71 Kodeksu Cywilnego.

1.4. Administratorem portalu jest właściciel i upoważnieni pracownicy sklepu.

II. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

2.1. Warunkiem złożenia zamówienia na produkty Sklepu jest podanie wymaganych danych w formularzu na Portalu, w tym podanie aktualnych danych kontaktowych.

2.2. Zapoznanie się oraz zaakceptowanie regulaminu sklepu internetowego.

2.3. Klientem Portalu mogą być osoby prawne i fizyczne.

2.4. Administrator Sklepu może pozbawić Klienta prawa do korzystania z niego, jak również ograniczyć dostęp do części lub całości jego zasobów ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne. Wprowadzając w błąd lub naruszając prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Portalu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,

c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Administratora Portalu za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sklepu.

2.5. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Administratora.

2.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Portalu usługami, Portal podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług. W szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych.

2.7. Klient Portalu nie może:

a) dostarczać i przekazywać treści niezgodnych z przepisami prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystać z Portalu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,

c) rozsyłać lub umieszczać w ramach Portalu niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystać z Portalu w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sklepu,

2.8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku,

b) korzystania z Portalu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

3.1. Przedmiotem zawarcia Umowy sprzedaży są produkty, materiały oraz usługi, których właściwości zostały opisane w zakładce danego przedmiotu.

3.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży należy wejść na stronę www.dodrukuj.pl/sklep, dokonać wyboru produktów i dodać je do koszyka. Następnie przejść do zakładki koszyk, wybrać sposób dostawy.

3.3. Po kliknięciu przycisku „przejdź do płatności” Klient zostanie przeniesiony na stronę „checkout”, gdzie należy wypełnić formularz z danymi kupującego (lub założyć konto), wybrać metodę płatności i sposób dostawy. Klient jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem Sklepu co potwierdza poprzez zaznaczenie pola wyboru „Przeczytałem/am i akceptuje regulamin„. Dane wykorzystywane podczas zakupu/rejestracji wykorzystywane są zgodnie z naszą polityką prywatności.

3.4. Naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę” powoduję złożenie propozycji zawarcia Umowy sprzedaży z obowiązkiem zapłaty. Jednocześnie wygenerowana zostaje wiadomości email, która zostanie wysłana na podany wcześniej adres poczty elektronicznej. Wiadomość ta zawiera podsumowanie złożonego zamówienia, a w szczególności

a) przedmiot(y) Zamówienia oraz jego numer,

b) łączną cenę zamawianych produktów lub usług

c) Wybraną metodę dostawy oraz płatności,

d) dane jakie zostaną użyte w celu dostarczenia przesyłki (Imię, Nazwisko, Adres, numer telefonu, NIP)

3.5. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji z chwilą, przyjęcia przez Administratora propozycji zawarcia umowy sprzedaży, a w przypadku zamówień z wybraną opcją płatności internetowych dodatkowo po otrzymaniu wpłaty na konto.

3.6. Z uwagi na fakt, iż właściwości niektórych zamawianych w ramach Portalu produktów są ściśle określone przez Zamawiającego, niemożliwe jest odstąpienie Klienta od Umowy w przypadku zamówienia tego typu produktu.

3.7. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przyjęcie i realizacja zamówień odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

IV. Dostawa

4.1. Dostawa Produktów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Wysyłka poza granice administracyjne Rzeczpospolitej Polski może się odbyć po indywidualnej konsultacji kupującego ze Sklepem.

4.2. Sklep oferuje do wyboru 5 metod dostawy jakimi są:

a) Odbiór osobisty

b) Dostawa na terenie miasta Olsztyn

c) Paczkomat

d) Przesyłka kurierska

c) Przesyłka kurierska POBRANIOWA

4.3. Wybranie przesyłki odbiór osobisty oznacza, że Klient może odebrać zamówienie w siedzibie firmy.

4.4. Dostawa zamówionych Produktów na terenie miasta Olsztyn odbywa się autem firmowym. Czas tej dostawy jest uzgadniany indywidualnie z klientem. Koszt dostawy wynosi 19,90 zł brutto.

4.5. Dostawa za pomocą paczkomatu odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich oferujących odbiór przesyłek w paczkomatach i zajmuję do 48h w dni robocze. Cennik wysyłki (kwoty brutto) podany został w tabeli 4.5.1.

waga paczkiCena
do 10 kg24,90 zł
powyżej 10kg do 20 kg31,00 zł
powyżej 20kg35,00 zł
Tabela 4.5.1. Cennik (brutto) wysyłki paczkomatem.


4.6. Dostawa za pomocą przesyłki kurierskiej jak i przesyłki kurierskiej POBRANIOWEJ odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich. Kurier dostarcza paczki w 48h w dni robocze. Cennik wysyłki (kwoty brutto) podany został w tabeli 4.6.1.

waga paczkipaczka pobraniowapaczka zwykła
do 10 kg27,00 zł24,00 zł
powyżej 10kg do 20 kg31,00 zł28,00 zł
powyżej 20kg35,00 zł32,00 zł
Tabela 4.6.1. Cennik (brutto) wysyłki za pomocą przesyłki kurierskiej.

4.7. Klient ma obowiązek dokładnego zapoznania się z przedstawionymi na Portalu terminami realizacji Zleceń i dostaw. Sklep dopełni wszelkich starań, by zrealizować i wysłać Zlecenie w podanym terminie. Sklep dopuszcza możliwość nieterminowej realizacji Zlecenia wynikającą z przyczyn zewnętrznych, między innymi braków w dostawach energii elektrycznej lub sygnału internetowego oraz przyczyn leżących po stronie dostawców przesyłek. Mogą również wystąpić problemy techniczne wynikające z awarii maszyn.

V. Ceny i metody płatności

5.1. Ceny Produktów podane są w złotych polskich i zawierają: koszt Produktu i podatek VAT, o ile w opisie Produktu nie zaznaczono inaczej. Podane ceny nie zawierają kosztów dodatkowych opcji niestandardowych, takich jak: dopłaty za wskazane godziny dostawy.

5.2. Płatności za Zamówienie można dokonać:

a) gotówką w siedzibie firmy (jeżeli podczas zamówienia wybrano sposób dostawy jako odbiór osobisty),

b) korzystając z przelewu bankowego (tylko dla wybranych klientów) – płatność w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury,

c) wybierając opcję „płatność za pobraniem” (jeżeli podczas zamówienia wybrano sposób dostawy jako płatność za pobraniem) – płatność kurierowi w momencie otrzymania przesyłki.

5.3. Dokonując zakupów na Portalu Klient wybiera sposób w jaki chce otrzymać fakturę/fakturę korygującą poprzez zaznaczenie odpowiedniej formy podczas składania zamówienia.

VI. Wzory klientów

6.1. Sklep nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez Klienta. Jeżeli jednak Zlecenie będzie zawierało treści niezgodne z prawem lub naruszające normy obyczajowe, Administrator ma prawo odmówić jego realizacji.

6.2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub ortograficzne znajdujące się w treści projektu klienta.

6.3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za akceptację przez Klienta plików błędnie przygotowanych do druku i zawierających na przykład nieprawidłowe zastosowanie warstw, zadruk białym kolorem itp. W przypadku akceptacji takiego pliku następuje przekazanie Zlecenia do realizacji.

6.4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówień wynikające z niedostarczenia przez Klienta poprawnych danych.

6.5. Dane przesyłane do Sklepu archiwizowane są bezterminowo.

VII. Reklamacje i zwroty

7.1. Warunkiem przyjęcia reklamacji lub zwrotu jest wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego w zakładce formularz zwrotu na stronie www.dodrukuj.pl/formularz-zwrotu lub zgłoszenie reklamacji/ chęci zwrotu drogą mailową na adres olpapolsztyn@gmail.com.

7.2. Zgłoszenie reklamacyjne/ chęć zwrotu powinna zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.

7.3. Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji lub zwrotu upływa po 14 dniach od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta.

7.4. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 3 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia. Powyższy termin jest nieprzekraczalny dla udzielenia odpowiedzi będącej podstawą do dalszego postępowania reklamacyjnego.

7.5. W celu zakończenia postępowania reklamacyjnego możliwa jest sytuacja, w której Klient zostanie poproszony o odesłanie części bądź całości nakładu zrealizowanego zamówienia. W takim wypadku Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

7.6. W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie wymagało dostarczenia dodatkowej dokumentacji (np. protokół uszkodzenia przesyłki) lub wyjaśnień ze strony Klienta, Sklep zobowiązany jest skierować korespondencję e-mailową wskazując elementy wymagane do uzupełnienia, a Klient jest zobowiązany przesłać je w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania e-maila. Po tym czasie postępowanie reklamacyjne zostaje zakończone a reklamacja uznana za oddaloną

7.7. Reklamacje/ zwroty przyjmowane są w dni robocze w godzinach pracy Sklepu. Te, które wpłyną w danym dniu po godzinach pracy, będą uznawane za złożone w kolejnym dniu roboczym.

7.8. Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku (w której wykorzystywana jest przestrzeń barwna CMYK) porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.

7.9. Sklep dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta. Ze względu na to, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, to przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji Produktów dostarczonych przez Sklep.

7.10. Za nieprawidłowo wykonany złam uznaje się taki, który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia itp., uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji. Przy gramaturach powyżej 150 g, dostrzega się zjawisko pękania papieru w miejscu łamania, szczególnie widoczne w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską. W celu ograniczenia tego niepożądanego zjawiska, Sklep stosuje bigowanie przed procesem falcowania. W zależności od surowca i grafiki, bigowanie nie zapewnia jednak pełnego zabezpieczenia przed efektem pękania. Spowodowane to jest graniczną wytrzymałością surowca i wada taka nie jest traktowana jako błąd Sklepu.

7.11. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia:

a) przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 4 mm,

b) przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania) – tolerancja do 3 mm,

c) przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania) – do 2 mm,

d) różnic ilościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu – nie przekraczające + / – 5% ilości zamówionej.

7.12. Za poprawnie wykonane zlecenie uznaje się takie, w którym odstępstwo od standardów i norm dotyczących procesu druku jest nie większe niż 1% ilości dostarczonego produktu. Klient akceptuje powyższe i przyjmuje, że w przypadku zgłoszenia reklamacji z powyższych przyczyn Sklep nie uwzględni zgłoszonej reklamacji.

7.13. Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Sklep.

7.14. Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.

7.15. Materiały wykorzystane we wzorniku papierów offsetowych i materiałów do druku są przykładowymi i mogą różnić się od tych, które stosowane podczas wytwarzania składanych na Portalu Zamówień . Różnica jest wynikiem stosowania materiałów pochodzących od różnych producentów i mieści się w granicach tolerancji gramatur papierów ogólnie przyjętej w poligrafii.

7.16. Sklep ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu środków przez instytucje finansowe oraz przewoźników, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta.

7.17. Zwroty nieuszkodzonego towaru (będącego w identycznym stanie jak w momencie zakupu) można dokonać osobiście lub odesłać na adres Sklepu. Koszt zakupu zostanie zwrócony przez Sklep w ciągu 14 dni w formie przelewu na konto Kupującego bądź gotówkowo.

7.18. Towar uszkodzony (niebędący w identycznym stanie jak w momencie zakupu) nie podlega zwrotom

7.19. Klient ma prawo do zwrotu towaru niezgodnego z umową kupna- sprzedaży (prawo domniemanej wady fabrycznej towaru zgodnie z Art. 556(2). kodeksu cywilnego) w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu.

VIII. Zgłoszenie błędu w funkcjonowaniu Portalu

8.1. Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Portalu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w możliwie krótkim terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

8.2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Portalu Klient może zgłosić wysyłając wiadomość e-mail na adres: olpapolsztyn@gmail.com.

8.3. Zgłaszając błąd systemu Klient powinien podać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

IX. Opinie o produkcie, dodawanie komentarzy

9.1. Tylko zalogowani klienci mogą zostawiać opinie o produktach oraz komentarze.

9.2. Dodawanie opinii o produkcie dostępne jest jedynie dla użytkowników, którzy dany produkt kupili. Ograniczenie to ma na celu weryfikację, czy użytkownik rzeczywiście ocenia produkt, którego jest posiadaczem

9.2. Dodawanie pierwszego komentarza wymaga autoryzacji administratora sklepu internetowego. Późniejsze komentarze weryfikowane są automatycznie.

9.3. Administrator zastrzega sobie prawo odrzucania lub usuwania komentarzy oraz opinii, które zawierają treści niezgodnych z przepisami prawa, np. wulgaryzmy, treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

X. Postanowienia końcowe

10.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.2. Oferta i podane ceny mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Firma OL-PAP Tomasz Szydłowski zastrzega sobie prawo do zmiany, w każdym czasie, warunków i zakresu oferty oraz cen podawanych na tej stronie internetowej.

10.3. Oferowane druki objęte są 23% stawką VAT.

Definicje

1. Klient – osoba prawna lub fizyczna dokonująca Zamówienia w ramach Portalu.

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.dodrukuj.pl.

4. Portal – sklep internetowy dostępny pod adresem www.dodrukuj.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.

5. Produkty – przedmioty, materiały lub usługi oferowane w ramach działalności Portalu.

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy OL-PAP Tomasz Szydłowski, a Klientem, z wykorzystaniem sklepu internetowego www.dodrukuj.pl.

7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

8. Zamówienie – zwane również Zleceniem: oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.

9. Proces zakupowy – ścieżka zakupowa od momentu wybrania produktu do momentu złożenia zamówienia.